Rodinné domy na kľúč

Výstavba rodinného domu je významný projekt zahŕňajúci množstvo procesov, ktoré rozhodujú o výslednej kvalite stavby. Aby sa vám v novom rodinnom dome bývalo čo najpohodlnejšie a cesta k nemu bola jednoduchá, postaráme sa o všetký komplexné úkony.

Prvé kroky k rodinnému domu

V prvom kroku našej spolupráce určíme rozsah projektu. Buď začneme spolu vytvorením plnohodnotného projektu, alebo vám pomôžeme s realizáciou či dokončením už existujúceho projektu. V oboch prípadoch sa naši odborníci postarajú o všetko potrebné.

Začnime s projektom

Pripravíme individuálnu projektovú dokumentáciu na mieru podľa vašich požiadaviek a možností.
Mám záujem o projekt

Realizácia stavby

Zabezpečíme stavebnú činnosť, príslušné práce a zrealizujeme vašu stavbu podľa projektovej dokumentácie.
Mám záujem o realizáciu

Stavba rodinného domu na kľúč

Prečítajte si, prečo sa oplatí dať prednosť projektu na kľúč pred realizáciou svojpomocne.

Pohodlne a jednoducho

Realizácia na kľúč stavebnou firmou je jedna z možností výstavby rodinného domu. Hlavnou výhodou popri stavbe svojpomocne či využitím viacerých zdrojov je zníženie časových a finančných nákladov. Svoj projekt zveríte korektným a profesionálnym pracovníkom, ktorí sa postarajú o všetko potrebné - v rámci samotnej stavby aj dokumentácie. Samotné nasťahovanie sa do nového domu si teda môžete užívať v pokoji a bez starostí.

O všetko je postarané

Oslobodíme vás od množstva povinností a starostí. Na začiatku vám poradíme pri výbere vhodného pozemku, spolu vypracujeme projekt na základe vašich nárokov a zabezpečíme potrebnú dokumentáciu. Následne poskytneme stavebný dozor a odborníkov pre každú etapu stavby. Vďaka našim skúsenostiam a komplexnosti ponúkaných služieb vám vieme poradiť aj s financovaním projektu a zariadzovaní interiéru.
zjednodušený proces šetrí vaše peniaze aj čas
poradenstvo a odborný prístup pri každom kroku
dokumentácia, povolenia aj realizácia na jednom mieste
komplexné služby od úprav na pozemku až po interiér
starostlivosť a záruky platia aj po odovzdaní domu
stavba domu podľa vašich predstáv a nárokov

Projektová dokumentácia

Individuálny projekt rodinného domu je jedinečný svojím architektonickým a dispozičným stvárnením, pretože je šitý na mieru presne pre klienta a daný riešený pozemok.
Príprava individuálneho projektu rodinného domu začína úvodným stretnutím. Zohľadnené sú predstavy o bývaní a finančné možnosti klienta. Profesionálnu formu dodáva návrhu skúsený architekt. Tvorba štúdie prebieha niekoľkými konzultáciami, pokiaľ nadobudne finálnu podobu.

Vďaka modernej vizualizácii a kompletným nákresom má klient predstavu o svojom rodinnom dome. Po odsúhlasení podkladov začína projektant pracovať na stavebnom povolení. Následne je možné začať s výstavbou.

Čo všetko obsahuje projektová dokumentácia od nás?

Všetky projekty rodinných domov sú vypracované nielen pre účely vydania stavebného povolenia ale aj v detaile pre realizáciu stavby a obsahujú nasledovné položky:
Stavebná časť
Výkresy so základmi, pôdorysmi, rezmi a výkaz výmer a materiálov.
Statika
Statický výpočet, výkresy stropov a schodíš s výkazom materiálu.
Elektroinštalácie
Schémy a technická správa pre elektroinštalácie
Vykurovanie
Výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schéma zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies.
Rekuperácia
Technická správa a výkres.
Zdravotechnika
Výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.
Cenová ponuka pre projekt

Realizácia stavby

Pokiaľ už projektovú dokumentáciu máte hotovú a plánujete začať výstavbu, prípadne ste s ňou už začali, ponúkame vám naše komplexné stavebné služby zamerané na finalizáciu projektu zo stavebného, funkčného a estetického hľadiska.

Fáza 1

Zemné a geodetické práce
Vytýčenie stavby geodetom, zhrnutie ornice, vytýčenie základových pásov, odkopanie zeminy.
Zakladanie stavby - pevné a plávajúce základy
Debnenie a výstuže základových pásov, zalievanie betónovou zmesou s prichystanými čakacími prvkami, podkladový betón.

Fáza 2

Hydroizolácie a tepelné izolácie základov a suterénu
Typy a druhy (modifikované pásy, fólie, náterom / stierkou). Striekané izolácie, lepený XPS.
Nosné konštrukcie, obvodové steny
Pálené tehly, porobetón, železobetón.

Fáza 3

Vodorovné konštrukcie
Železobetónové konštrukcie (monolit) a drevené koštrukcie (trámy).
Strechy - konštrukcie a krovy, strešná krytina
Sedlové strechy, strecha s valbami, vykiermi, monolitická železobetónová strecha.

Financovanie stavby

Postup pri financovaní z vlastných zdrojov:
1. spracovanie cenovej ponuky
2. uzatvorenie zmluvy o dielo
3. zaplatenie 10% zálohy z ceny diela vopred
4. zahájenie výstavby
5. mesačná fakturácia za dodaný tovar a prácu
6. po odovzdaní rodinného domu ostáva doplatok 10 %
Cenová ponuka pre stavbu

Kontaktný formulár

Rodinný dom na kľúč
Dohodnite si konzultáciu
Rodinný dom na kľúč
Vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku